2021-05-13

Plan lekcji 17 - 28.05.2021r.

2021-05-14

Wracamy do Szkoły!!!

2021-05-19

Kalendarz klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2020/2021.

2021-05-27

Wszyscy wracamy do szkoły!!!

2021-05-28

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)

2021-05-28

Zmiana sal lekcyjnych.

2021-05-30

Zbiórka makulatury w dniach  07 - 11. 05. 2021r.

2021-05-30

Godziny pracy świetlicy od 31.05.2021r.

Życzenia RR z okazji Dnia Dziecka
2021-05-31

Z okazji Dnia Dziecka Rada Rodziców SP8 pragnie złożyć życzenia wszytkim dzieciom.