Zmiany w nauczaniu: zdalne/stacjonarne

2021-04-30

Zmiany w nauczaniu: zdalne/stacjonarne

Dzień dobry!
Zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi od dnia 4 maja br. w szkole powraca realizacja niektórych zajęć stacjonarnych. Dotyczy to:
- zajęć dydaktycznych w klasach I - III;
- zajęć rewalidacyjnych;
- nauczania indywidualnego;
- świetlicy;
- konsultacji dla uczniów klasy VIII.
Wszystkie zajęcia oraz cała praca szkoły odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym! Obowiązkiem rodzica jest wyposażenia każdego ucznia w maseczkę - zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Do przekazania Państwu szczegółów zajęć, planu lekcji oraz obowiązujących wymogów sanitarnych, zobowiązałem nauczycieli wychowawców klas I - III oraz nauczycieli prowadzących pozostałe zajęcia.Mają to uczynić jeszcze w dniu dzisiejszym. Proszę o bezwarunkowe respektowanie wszystkich obostrzeń oraz obowiązujących regulaminów. Jak sami Państwo widzicie epidemia jeszcze się nie skończyła i musimy w dalszym ciągu zachowywać daleko posuniętą ostrożność!!!
Klasy IV - VIII w dniach od 4 do 15 maja kontynuują nauczanie zdalne. Tutaj nie następują żadne zmiany.
Zgodnie z zapowiedziami do nauki stacjonarnej, klasy IV - VIII maja powrócić 17 maja br. w systemie hybrydowym. Szczegółowych informacji proszę oczekiwać nie wcześniej niż 12 maja br.
Przypominam ponadto, że w dniach 25 - 27 maja br. powinien odbyć się egzamin ósmoklasisty. Jesteśmy do niego przygotowani. Dni egzaminu (wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach nie będzie działała też świetlica! Wszyscy nauczyciele SP 8 zaangażowani są w przeprowadzenie egzaminów, zarówno w naszej szkole, jak i w innych placówkach - wymóg zewnętrznych członków komisji. W związku z tym proszę już pomyśleć i zaplanować opiekę dla swoich dzieci.
Życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
A. Pyszny - Dyrektor SP 8