Prace remontowo - budowlane

2021-04-30

Prace remontowo - budowlane

W związku z rozpoczęciem prac remontowo - budowlanych, związanych z dobudową części przedszkolnej, został ogrodzony i zabezpieczony teren, na który będą trwały prace. Teren obejmuje obszar od chodnika głównego wejścia do szkoły, aż po klatkę wejścia awaryjnego (świetlicowe, "wyborcze") do linii budynku sali gimnastycznej oraz płotu posesji państwa Knapczyk. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania i poruszania się po tym terenie. Brama tylna do szkoły zostaje wyłączona z użytku. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do przeprowadzenia rozmów ze swoimi uczniami, o to samo proszę rodziców, żeby zwrócili uwagę swoim dzieciom na to ograniczenie. Zwłaszcza w czasie wolnym od nauki. W tej sytuacji bezpieczeństwo uczniów jest sprawą priorytetową i wspólnie musimy o to zadbać i uświadomić to uczniom oraz starszej młodzieży!!!
A. Pyszny - Dyrektor SP 8