Wszyscy wracamy do szkoły!!!

2021-05-27

Wszyscy wracamy do szkoły!!!

Chciałem przypomnieć, że w poniedziałek 31 maja br. wszyscy uczniowie po bardzo długiej przerwie spotykają się w szkole na stacjonarnym nauczaniu. Cieszymy się na to wszyscy, ale pamiętajmy, że w dalszym ciągu obowiązują nas wytyczne MEiN, GIS oraz MZ - są dostępne na stronie szkoły. Pandemia się nie skończyła i musimy w dalszym ciągu uważać na siebie i na innych.
Zajęcia będą prowadzone podobnie, jak we wrześniu 2020r. - każda klasa w swojej sali:
klasa I - sala 21 - wejście i wyjście główne
klasa II a - sala 23 - wejście i wyjście główne
klasa II b - sala 3 - wejście i wyjście świetlicowe
klasa III - sala 22 - wejście i wyjście główne
klasa IV - sala 21 - wejście i wyjście świetlicowe
klasa V - sala 20 - wejście i wyjście główne
klasa VI b - sala 26 - wejście i wyjście obok sali
klasa VI c - sala 6 - wejście i wyjście świetlicowe
klasa VII - sala 13 - wejście i wyjście obok sali
klasa VIII - sala 24 - wejście i wyjście obok sali
Proszę o tym pamiętać!
Jeżeli tylko będzie możliwe, będziemy się starali prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu.
Pozostałe informacje przekażą swoim klasom wychowawcy, żeby w poniedziałek wszyscy już wszystko wiedzieli.
Do zobaczenia w szkole!
Dyrektor SP 8 A. Pyszny