2021-05-28

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 20.05.2021 r.)

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN i GiS dotyczącymi powrotu uczniów do szkół.

WYTYCZNE