Świetlica szkolna 2021/2022

2021-09-07

Informacje o świetlicy

W zakładce ŚWIETLICA znajdują się zaaktualizowane informacje dotyczące funkcjonowania świtlicy oraz sposobu zapisu dziecka do świetlicy. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z nimi.