UWAGA! UWAGA! KLASY I - III KONKURS!

2021-09-26

Zapraszamy uczniów klas I - III do konkursu na najsmieszniejsżą dynię. Prosimy o zapoznanie się z rwgulminem konikursu.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŚMIESZNIEJSZĄ DYNIĘ:

 

1. UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ UCZNIOWIE KLAS I-III.

2.W WYKONANIU PRAC MOGĄ POMAGAĆ CZŁONKOWIE RODZIN.

3. ZADANIEM UCZESTNIKA JEST WYKONANIE RZEŹBY W DYNI, OZDOBIENIE JEJ.

4. DOPUSZCZALNA JEST KAŻDA WIELKOŚĆ DYNI.

5. DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY PRZYNIEŚĆ METRYCZKĘ (MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO) .

6. DOPUSZCZALNA JEST POMOC OPIEKUNA W DOSTARCZENIU DO SZKOŁY DYNI O DUŻYM ROZMIARZE I WADZE.

7. KRYTERIA OCENY: POMYSŁOWOŚĆ, HUMOR, TECHNIKA.

8. AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC OTRZYMAJĄ DROBNE UPOMINKI ORAZ DYPLOMY.

 

CELE KONKURSU:

1. ROZBUDZANIE KREATYWNOŚCI

2. WZMACNIANIE WIĘZI RODZINNYCH

3. ZAINTERESOWANIE FOLKLOREM I TRADYCJĄ

4. WZBUDZANIE RADOŚCI I SATYSFAKCJI Z WYKONANEJ PRACY