Zasady rekrutacji do szkoły

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, że zapisy do klasy 1-szej szkoły podstawowej przebiegają wg następujących zasad:

  1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka z obwodu szkoły.
  2. Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodzica na wolne miejsca
    w oddziale/ewentualnie oddziałach utworzonych w szkole. Uczniowie ci uczestniczą w procesie rekrutacji
    z terminami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Poniżej znajduje się wzór Karty zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach oraz wniosek zapisu dla dzieci spoza obwodu.  Dokument można pobrać, wypełnić komputerowo i wydrukować lub wydrukować
i wypełnić odręcznie.