Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów

ul. Prosta 17

44 - 230 Czerwionka - Leszczny

Tel. 32 42 73 544

E - mail: sp8.debiensko@wp.pl

Strona WWW: sp8debiensko.com.pl