mgr  Danuta Szpik edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasa I
 mgr Katarzyna Burek  edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasa IIa
mgr  Izabela Kaczmarczyk edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, wychowawstwo klasa III
mgr Hanna Mróz - Frystacka matematyka, wychowawstwo klasa VIb 
 mgr Monika Brząkalik historia, wychowawca świetlicy, wychowawstwo klasy VIc 
mgr Łucja Klorek  język polski 
mgr Zofia Kochan - Pietras język polski, wychowawstwo klasa VIII
mgr Mirosława Stępień  przyroda, wychowawca świetlicy
 mgr Klaudia Szymura  język angielski, wychowawstwo klasa V
 mgr Aleksander Pyszny historia, WOS 
 mgr Anna Jędrzejak muzyka 
mgr Katarzyna Sienkan - Krząkała plastyka  
mgr Teresa Grzonka edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Klasik wychowanie - fizyczne, wychowawstwo klasa VII
mgr Ewa Żyła - Podlejska geografia
mgr Ewa Goszyc technika, wychowawstwo klasa IV
 mgr Jolanta Sobieraj fizyka 
mgr  Mirelle Czarnik  chemia 
 mgr Sylwia Firek biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Cymorek  język niemiecki 
 mgr Marcin Stalmach  informatyka 
mgr Katarzyna Macioszek  edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Joanna Sosna  religia 
ks. Roman Kiwadowicz  religia
ks. Adrian Lejta religia 
mgr Ewa Inglot   doradztwo zawodowe 
mgr Izabela Szyman język angielski
 mgr Michalina Szpik zajęcia terapeutyczne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasa IIb
 mgr Ewa Jabłonowska - Kobiela zajęcia rewalidacyjne, pedagog 
mgr Anna Śmigielska - Fojcik pedagog
 mgr Katarzyna Toczyłowska logopeda