Przewodniczący RR - pan Janusz Dryjański
Zastępca Przewpdniczącego RR- pani Agnieszka Mordal
Sekretarz RR - pani Alina Knopek
Skarbnik RR - pania Agnieszka Szkodziak
 
 
 
 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców, na który można dokonywać wpłat:

16 8454 1053 3001 0066 7926 0001