Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach informuje
o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: sp8.debiensko@wp.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy
i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Czerwionce - Leszczynach.

Klauzule informacyjne:

 

 

 

pdf
plik pdf - 137.7 KB
pdf
plik pdf - 211 KB
pdf
plik pdf - 143 KB
pdf
plik pdf - 213.9 KB
pdf
plik pdf - 135.9 KB
pdf
plik pdf - 138.3 KB
pdf
plik pdf - 220.2 KB