Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 (spotkania aż do odwołania będą się odbywały online lub na terenie szkolnego obejścia z zachowaniem dystansu społecznego – bez możliwości przebywania na terenie szkoły)

 • 15. 09. 2020r. – zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe (online 15-18.09.2020r.)
 • 10.11.2020r. – „drzwi otwarte” (online 10-13.11.2020r.)
 • 26. 01. 2021r. – zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe (online 25-29.01.2021r.)
 • 13.04.2021r. – „drzwi otwarte”, zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII (online 12-16.04.2021r.)
 • 18.05.2021r. – spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (online 17-21.05.2021r.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • 02.09.2020r. (środa) - w związku sytuacją epidemiczną COVID 19
 • 03.09.2020r. (czwartek) - w związku sytuacją epidemiczną COVID 19
 • 04.09.2020r. (piątek) - w związku sytuacją epidemiczną COVID 19
 • 05.2021r. - 3 dni - organizacja zajęć opiekuńczych - egzamin ósmoklasisty ( szczegółowe terminy poda MEN)
 • 04.06.2021r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
 • 22.06.2021r. (wtorek) - organizacja zajęć opiekuńczych