Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

09.09.2021r. – zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe ( kl.VII-VIII)
14.09.2021r. - zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe ( kl. I-VI)
09.11.2021r. – „drzwi otwarte” 
20. 01.2022r. – zebranie ogólne z rodzicami, zebrania klasowe 
05.04.2022r. – „drzwi otwarte”, zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII
17.05.2022r. – spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

12.11.2021 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
07. 01. 2022 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
02. 05. 2022 r. (poniedziałek) - organizacja zajęć opiekuńczych
24-26. 05.2022 r. - organizacja zajęć opiekuńczych - egzamin ósmoklasisty
17.06.2022 r. (piątek) - organizacja zajęć opiekuńczych
21.06.2022 r. (wtorek) - organizacja zajęć opiekuńczych