Wychowawcy świetlicy:

mgr Mirosława Stępień

mgr Monika Brząkalik

 

 Poniedziałek: 940 - 1040 oraz 1130 - 1530

Wtorek: 745 - 945 oraz 1130 - 1530

Środa: 745  - 945 oraz 1130 - 1530

Czwartek: 940 - 1040 oraz 1130 - 1530

Piątek: 745  - 945 oraz 1130 - 1530

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Ze względu na konieczność utrzymywania zasad bezpieczeństwa związanych z Sars Cov 2 oraz w sytuacji zmniejszonej ilości sal lekcyjnych w budynku szkoły, od roku 2021/2022 zostają wprowadzone zasady kryteria zapisu uczniów do świetlicy szkolnej. 

Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy są zobligowani do wypełnienia DEKLARACJI ŚWIETLICOWEJ oraz zapoznania się z REGULAMINEM funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

Deklaracje można pobrać poniżej i dostarczyć wypełnioną do wychowawców świetlicy bądź wychowawcy klasy. Druk deklaracji uczeń może również odebrać od wychowawców świetlicy. 

KRYTERIA ZAPISU:  

Do świetlicy przyjmowane są dzieci według kolejności:  

  1.  rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach mundurowych oraz innych zawodach bezpośrednio związanych z ratowaniem życia i zdrowia w czasie kolejnych ewentualnych fal pandemii koronawirusa 
  2. obojga rodziców pracujących zawodowo 
  3. pracujących rodziców samotnie wychowujących dzieci
  4. będące uczniami klas I-III
  5. rodzeństwa z klas I-VIII wracające wspólnie, oczekujące na odbiór ze świetlicy przez osoby upoważnione 
  6. będące uczniami klas IV-VIII – w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
  7. uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii lub WDŻ w czasie godzin funkcjonowania świetlicy 

 

 

GŁÓWNA SALA ŚWIETLICOWA MIEŚCI SIĘ NA I PIĘTRZE W SALI NR 21.

W sytuacji braku możliwości prowadzenia zajęć w sali nr 21, zajęcia świetlicowe będą odbywać się również w innych salach. 

 

 

pdf
plik pdf - 34.8 KB